Jste zde

Biatlon pro zrakově postiženou mládež na Černé hoře

Ve třetím prosincovém týdnu jsme již tradičně navštívili zimní sportovní soustředění pro zrakově postižené děti a mládež ze speciálních i běžných základních škol z Plzně, Prahy, Liberce, Brna a Opavy. Toto soustředění pořádá Český svaz zrakově postižených sportovců. Pod vedením zkušených speciálních pedagogů a sportovních instruktorů si zúčastněné děti absolvovaly trénink zvukové střelby a biatlonu. Ve středu 16.12. proběhl závod jednotlivců v biatlonu, do kterého se zapojilo všech 33 žáků. I přes velmi omezené sněhové podmínky jsme akci vyhodnotili jako zdařilou. Celou řadu dětí biatlon zaujal a projevily zájem se tomuto sportu dále věnovat. Tato akce se konala za významné podpory společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s.