Jste zde

Biatlonový únor

Část účastníků v Jakuszycích.
Marek Moflar při střelbě.
Střelba během závodu.

Letošní zima sportu moc nepřeje a tak i my jsme byli nuceni zredukovat počet běžkových a biatlonových akcí. V průběhu února jsme spolu s našimi partnerskými organizacemi připravili tři akce.

První z nich byl den věnovaný biatlonu uspořádaný ve spolupráci s TJ Zora a Nadací Leontinka v Bedřichově. Střelnici jsme umístili na běžkový stadion a biatlon si zde vyzkoušelo na 20 zrakově postižených sportovců všech věkových kategorií.

Druhou akci představovall již tradiční biatlonový víkend s BSC Praha, tentokrát v Harrachově. Sobotu jsme věnovali nácviku běžecké techniky v polských Jakuszycích. I když byla stopa v některých místech velmi špatná, přesto si všichni účastníci první den užili. V neděli jsme využili biatlonový stadion v Harrachově. Rádi bychom poděkovali panu Kožíškovi z místního SKP Harrachov, který nám v těžkých klimatických podmínkách velmi silné oblevy a stálého deště upravil kolečko a střelnici. Končili jsme všichni promočení, ale spokojení s povedenou akcí.

Třetím podnikem byl den biatlonu pro žáky Základní školy pro zrakově postižené a vady řeči z Plzně. Žáky jsme navštívili během jejich zimního sportovního týdne ve Smržovce. Celkem 14 dětí si střelbu ze zvukové pušky nejdříve vyzkoušelo ve společenské místnosti. Na druhý den jsme pro ně připravili biatlonový závod. Vzhledem k aktuálnímu kritickému nedostatku sněhu se však jednalo spíš o biatlon "letní", t.j. pouze s klasickým během a střelbou. Vítězem se stal Petr Reichert, který měl pouze jednu "minelu". Akce měla velký úspěch a proto jsme byli pozváni do Plzně na sportovní hry v červnu 2016. Určitě do Plzně přijedeme.

Všechny uvedené akce byly uspořádány za podpory Světlušky - Nadačního fondu Českého rozhlasu, 2N Telekomunikace a.s. a Nadace Leontinka. Děkujeme.